De Taxatie Specialist in West Friesland

Wij staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid.

Wij zijn 6 dagen per week telefonisch te bereiken en ook zijn wij u `s avonds en in het weekend (op afspraak) van dienst.

Bij ons kunt u uw woning laten taxeren conform de regels die de geldverstrekkende instelling en de NHG stelt. De taxateur voldoet namelijk aan de zware kwaliteitseisen van het NRVT en is lid van de branche organisatie VBO.

Tevens geven wij u de garantie dat indien het taxatierapport om wat voor reden dan ook niet geaccepteerd wordt, wij op onze kosten een nieuwe taxatie door derden laten uitvoeren.

Het taxatierapport wordt uiterlijk 5 werkdagen na de opnamedag in tweevoud per post verstuurd.

Het taxatierapport omvat een volledig verslag van het getaxeerde object. Relevante factoren voor een taxatie zijn o.a. de locatie, de inhoud, de grondoppervlakte, staat van onderhoud, gebruiksmogelijkheden, bestemming, etc.

U kunt een taxatierapport nodig  hebben bij aan- of verkoop voor verkrijgen of verhogen van uw hypotheek, al dan niet met Nationale Hypotheek Garantie of bij belastingtechnische zaken zoals bijvoorbeeld successiebelasting.

Voor u is van belang dat u weet dat uw taxatieopdracht bij de Taxatie Specialist wordt uitgevoerd door een gecertificeerd taxateur waardoor het rapport door elke geldverstrekker geaccepteerd wordt!

Taxatierapport aanvragen

Ons taxatie tarief (ook NHG taxatie) is € 619,84 exclusief 21% BTW.

Opslag voor een NWWi taxatie bedraagt € 42,95 excl. btw.  Taxatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde taxateur, ingeschreven in het NRVT register, Wonen en Bog, en lid van het VBO.

Wilt u meer informatie of een taxatie aanvragen? Neem contact met ons op!

Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij soms persoonlijke gegevens van u nodig. Wij gaan altijd zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover leest u in ons privacybeleid.